20151211072808_431199_0.jpg

物種分類:  SpeciesNausinoe geometralis (Guenée, 1854)

20151211072808_431199_0.jpg

作者
Hsiengan Huang
典藏者
臺灣物種名錄(TaiBNET)
20150101@台南南化水庫

詳細資料

主要名稱
20151211072808_431199_0.jpg
其他名稱
學名: 

Nausinoe geometralis (Guenée, 1854)

典藏者
臺灣物種名錄(TaiBNET)
典藏與管理
著作財產權人: 
Hsiengan Huang
數位物件典藏者: 
臺灣生命大百科
內容描述

20150101@台南南化水庫

物件類別
照片
作者
作者: 
Hsiengan Huang
識別碼
21056
檔案列表