Perenniporia fraxinea(白蠟多年臥孔菌)

物種分類:  SpeciesPerenniporia fraxinea 白蠟多年臥孔菌

Perenniporia fraxinea(白蠟多年臥孔菌)

作者
Yiping Chang
典藏者
蕈哥菇妹園地(The Forum of Fungi)

詳細資料

主要名稱
Perenniporia fraxinea(白蠟多年臥孔菌)
其他名稱
學名: 

Perenniporia fraxinea

典藏者
蕈哥菇妹園地(The Forum of Fungi)
典藏與管理
著作財產權人: 
Yiping Chang
數位物件典藏者: 
臺灣生命大百科
物件類別
照片
作者
作者: 
Yiping Chang
創建時間
攝錄時間: 
2014-07-16
檔案列表