Ostracion cubicus 粒突箱魨

物種分類:  SpeciesOstracion cubicus Linnaeus, 1758 粒突箱魨

Ostracion cubicus 粒突箱魨

作者
陳冠元
典藏者
臺灣生命大百科

詳細資料

主要名稱
Ostracion cubicus 粒突箱魨
其他名稱
學名: 

Ostracion cubicus Linnaeus, 1758

典藏者
臺灣生命大百科
典藏與管理
著作財產權人: 
陳冠元
數位物件典藏者: 
臺灣生命大百科
物件類別
照片
作者
作者: 
陳冠元
識別碼
29469
檔案列表