Echidna nebulosa 星帶蝮鯙

物種分類:  SpeciesEchidna nebulosa (Ahl, 1789) 星帶蝮鯙

Echidna nebulosa 星帶蝮鯙

作者
陳冠元
典藏者
臺灣生命大百科

詳細資料

主要名稱
Echidna nebulosa 星帶蝮鯙
其他名稱
學名: 

Echidna nebulosa (Ahl, 1789)

典藏者
臺灣生命大百科
典藏與管理
著作財產權人: 
陳冠元
數位物件典藏者: 
臺灣生命大百科
物件類別
照片
其他內容描述
物種圖片分類: 

生態照

作者
作者: 
陳冠元
識別碼
29122
檔案列表