Chrysozephyrus disparatus pseudotaiwanus (Howarth, 1957)

Chrysozephyrus disparatus pseudotaiwanus (Howarth, 1957) 小翠灰蝶
Chrysozephyrus disparatus pseudotaiwanus (Howarth, 1957) 小翠灰蝶
Chrysozephyrus disparatus pseudotaiwanus (Howarth, 1957) 小翠灰蝶
Chrysozephyrus disparatus pseudotaiwanus (Howarth, 1957) 小翠灰蝶
小翠灰蝶
雲南綠灰蝶台灣亞種,台灣綠小灰蝶,裂斑綠灰蝶,雲南綠灰蝶臺灣亞種,裂斑金灰蝶,臺灣綠小灰蝶