Papilio helenus fortunius Fruhstorfer, 1908

Papilio helenus fortunius Fruhstorfer, 1908 白紋鳳蝶
Papilio helenus fortunius Fruhstorfer, 1908 白紋鳳蝶
Papilio helenus fortunius Fruhstorfer, 1908 白紋鳳蝶
Papilio helenus fortunius Fruhstorfer, 1908 白紋鳳蝶

綜合描述

中、大型鳳蝶。軀體黑褐色,胸部側面有白色斑點; 腹部側面有兩條白色細縱線。後翅M3脈端有一葉狀尾突。翅面底色黑褐色,前翅中室內及沿翅脈有黃褐色線條; 後翅有明顯黃白色斑塊; 沿外緣有紅色弦月紋。翅腹面沿外緣的紅色弦月紋遠較翅背面明顯。
創用CC條款創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW)創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW) 作者:徐堉峰 資料提供 徐堉峰 上次更新 2014-12-08