Papilio epycides melanoleucus Ney, 1911

Papilio epycides melanoleucus Ney, 1911 黃星斑鳳蝶
Papilio epycides melanoleucus Ney, 1911 黃星斑鳳蝶
Papilio epycides melanoleucus Ney, 1911 黃星斑鳳蝶
Papilio epycides melanoleucus Ney, 1911 黃星斑鳳蝶

綜合描述

中小型鳳蝶。軀體底色黑褐色,胸部有白色斑點; 腹部背面有兩列白點排成縱列,腹面有三列白點。前翅長而後翅圓。翅背面底色暗褐色,翅內側有黃白色或淺藍白色條紋,外側則有同色點列。後翅臀區有一橙黃色斑點。翅腹面底色較淺,前翅翅頂附近常有一片灰白色紋。
創用CC條款創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW)創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW) 作者:徐堉峰 資料提供 徐堉峰 上次更新 2014-12-08