20170720154432_348258_0.jpg
蟲莖春蜓
馬承漢
蟲莖春蜓雄蟲
蟲莖春蜓
葉文琪
11-07 蟲莖春蜓
蟲莖春蜓
曹美華
雄蟲1.長八字形紋延伸到中腳基節;2.合胸側人字紋;3.7到9節膨大,第9節大黃斑。
11-07 蟲莖春蜓
蟲莖春蜓
曹美華
雌蟲1.長八字形紋延伸到中腳基節;2.合胸側人字紋;3.黃斑比雄蟲發達。