Mycena spinosissima(多刺小菇)
小菇屬
陳雅芬
2015
Mycena leaiana var. australis(利氏小菇澳洲變種)
利氏小菇
向高世
2017
Mycena aff. acicula(紅橘小菇之相似種)
小菇屬
陳漢欽
2017
Mycena tintinnabulum(風鈴小菇)
小菇屬
唐月雲
2017
Mycena kentingensis(墾丁小菇)
墾丁小菇
Hua Te Fang
2014
Mycena tenerrima(柔軟小菇)
柔軟小菇
陳雅芬
2015
Mycena aff. roseoflava(玫瑰黃小菇之相似種)
小菇屬
柯文俊
2017
Mycena cf. rhenana(疑似雷諾那小菇)
小菇屬
陳雅芬
2017
Mycena pterigena(粉翅小菇)
小菇屬
柯文俊
2017
Mycena viscosa(黏黃柄小菇)
小菇屬
魏月珍
2018
Mycena interrupta(炫藍小菇)
小菇屬
林建融
2018
Mycena lux-coeli(天光小菇)
小菇屬
Hua-Te Fang
2018
Mycena auricoma(金黃小菇)
小菇屬
唐月雲
2017
Mycena aciculata(針毛小菇)
小菇屬
柯文俊
2015
Mycena acicula(紅橘小菇)
小菇屬
柯文俊
2015
Mycena pilosus(髮毛小菇)
小菇屬
柯文俊
2016
Mycena cf. erubescens f. alba( 疑似紅暈小菇之偏白副種)
小菇屬
柯文俊
2013
Mycena indigotica(靛藍小菇)
小菇屬
柯文俊
2017
Mycena lazulina(暗藍小菇)
小菇屬
柯文俊
2016
Mycena alcalina(鹼味小菇)
鹼味小菇
林靜苑
2016
Mycena picta(彩麗小菇)
小菇屬
唐月雲
2016
Mycena aff. epipterygia(黃柄小菇之相似種)
小菇屬
胡家銘
2016
Mycena aff. filopes (線柄小菇之相似種)
小菇屬
柯文俊
2017
Mycena olivaceomarginata(橄緣小菇)
小菇屬
柯文俊
2017

頁面