Leotiomycetes

Lophodermium petrakii 佩氏散斑殼
Lachnum pteridophyllum 蕨粒毛盤菌
Psilachnum 短毛盤菌屬
Rhytismataceae 斑痣盤菌科
錘舌菌綱

參與貢獻

此分類群尚無收錄資料
如您為本類群之專家或愛好者,歡迎您聯繫我們參與內容協作

Leotiomycetes 錘舌菌綱 收錄統計