Orthosia reticulata fuscovestita Hreblay & Ronkay, 1998

Orthosia reticulata fuscovestita Hreblay & Ronkay, 1998 黯脈聯紋夢尼夜蛾

綜合描述

本種前翅長約 13-16mm,頭部、胸部、前翅與腹部白灰色帶些許黃色調,頸片外緣灰黑色;前翅稍寬頂角稍呈弧形彎曲,翅身斑塊多樣但主要可歸納為兩型,一型為於基部至亞外緣間呈網格狀,一型為近整個翅身呈暗灰色,;後翅白灰色,端室斑小而稍暗。外觀近似白緣夢尼夜蛾(Orthosia limbata limbata),然該種頭胸部色調較暗,前翅除亞外緣至外緣間呈白灰色之外其餘區塊多多少少參暗色斑暈,依此類特徵可作初步辨識。
創用CC條款創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW)創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW) 作者:吳士緯 資料提供 吳士緯 上次更新 2017-03-27