20140226101237_347724.jpg
連珠波紋蛾
Hsiengan Huang
20150515063111_347724_0.jpg
連珠波紋蛾
Hsiengan Huang
20150513@屏東三地門鄉德文村h843m
20140228083622_347724.jpg
連珠波紋蛾
Hsiengan Huang
連珠波紋蛾/Horithyatira takamukui (Matsumura,1921)
連珠波紋蛾
廖士睿
2012
屬台灣特有種,展翅寬約30~40公厘。本種前翅以黑褐色為主,其間相有大小不一白色斑紋,前翅臀角區具有一紅斑,是本種鑑識特徵之一。