Saphonecrus taitungi 所寄生的蟲癭
Saphonecrus taitungi Schwéger, Tang & Melika, 2015
唐昌廸
Saphonecrus taitungi 成蟲羽化時所留下的羽化孔
Saphonecrus taitungi 所寄生的蟲癭
Saphonecrus taitungi Schwéger, Tang & Melika, 2015
唐昌廸
Saphonecrus taitungi 所寄生的蟲癭生長於柳葉石櫟的果柄,果柄膨大。