Ceratiomyxa fruticulosa var. descendens(鵝絨黏菌之單枝變種)
鵝絨黏菌單枝變種
柯文俊
2015
Ceratiomyxa fruticulosa var. flexuosa(分枝鵝絨黏菌之曲折變種)
鵝絨黏菌屬
蛾米
2016
Ceratiomyxa sphaerosperma(球孢鵝絨黏菌)
鵝絨黏菌屬
陳雅芬
2016
Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa(鵝絨黏菌)
鵝絨黏菌
柯文俊
2015