Merostomata

Tachypleus tridentatus (Leach) 三棘鱟
Tachypleus tridentatus (Leach) 三棘鱟
Tachypleus tridentatus (Leach) 三棘鱟
肢口綱