Dendrobium chryseum

Dendrobium chryseum 細幹石斛
Dendrobium chryseum 細幹石斛
Dendrobium chryseum 細幹石斛

綜合描述

莖叢生,直立,圓柱狀,黃棕色。節尖圓柱狀。葉二列互生,狹長橢圓形,銳頭,黃綠色,具光澤,下表面灰綠色。花序由近頂之節長出,甚短。花2-3朵,金黃色,直徑約4 cm。

創用CC條款創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW)創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW) 作者:楊遠波、劉和義、林讚標 資料提供 臺灣維管束植物簡誌 上次更新 2013-05-26