Acer albopurpurascens var. formosanum

Acer albopurpurascens var. formosanum 臺灣三角楓
Acer albopurpurascens var. formosanum 臺灣三角楓
Acer albopurpurascens var. formosanum 臺灣三角楓
Acer albopurpurascens var. formosanum 臺灣三角楓

綜合描述

小枝光滑。葉常前半部3裂,偶不裂,革質,闊三角狀卵形或橢圓形,長2-6 cm,寬1.5 - 7 cm,基部圓或略心形。

創用CC條款創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW)創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW) 作者:劉和義、楊遠波、施炳霖、呂勝由 資料提供 臺灣維管束植物簡誌 上次更新 2013-05-26