20110810093620_346187.jpg
臺灣斑蕊夜蛾
吳士緯
雄成蟲 (Male)
20110810092621_347260.jpg
埔里鈍夜蛾
吳士緯
雄成蟲 (Male)
20110810091824_345934.jpg
白裙劍紋夜蛾
吳士緯
雄成蟲 (Male)
20110810092425_345939.jpg
胡頹子劍紋夜蛾
吳士緯
雄成蟲 (Male)
20110810092301_345937.jpg
榆劍紋夜蛾
吳士緯
雄成蟲 (Male)
20110810092053_345935.jpg
威劍紋夜蛾
吳士緯
雌成蟲 (Female)
20110810092718_346177.jpg
三斑首夜蛾
吳士緯
雄成蟲 (Male)
20110810102910_346488.jpg
沐繽夜蛾
吳士緯
雄成蟲 (Male)
20110810102800_346487.jpg
簡繽夜蛾
吳士緯
雄成蟲 (Male)
20110820121806_346246.jpg
Elusa ustula Hampson, 1909
吳士緯
雌成蟲 (Female)
20111125142610_346815.jpg
塔塔加秋冬夜蛾
吳士緯
雌成蟲 (Female)
20111125155857_346814.jpg
優美秋冬夜蛾
吳士緯
雌成蟲 (Female)
20111125155351_346457.jpg
甘藍夜蛾
吳士緯
雌成蟲 (Female)
20111125150517_346668.jpg
Potnyctycia nemesi Ronkay & Ronkay, 2001
吳士緯
雌成蟲 (Female)
201086232820_346103.jpg
麗紋散紋夜蛾
吳士緯
雌成蟲 (Female)
20108623283_346103.jpg
麗紋散紋夜蛾
吳士緯
雄成蟲 (Male)
201086232317_346102.jpg
紅棕散紋夜蛾
吳士緯
終齡幼蟲 (Mature Instar)
201086232215_346102.jpg
紅棕散紋夜蛾
吳士緯
終齡幼蟲 (Mature Instar)
20108623199_346101.jpg
暗角散紋夜蛾
吳士緯
終齡幼蟲 (Mature Instar)
201086232142_346102.jpg
紅棕散紋夜蛾
吳士緯
雌成蟲 (Female)
201086231829_346101.jpg
暗角散紋夜蛾
吳士緯
雌成蟲 (Female)

頁面