Muntiacus reevesi micrurus (Sclater, 1875)

Muntiacus reevesi micrurus (Sclater, 1875) 臺灣山羌
Muntiacus reevesi micrurus (Sclater, 1875) 臺灣山羌
Muntiacus reevesi micrurus (Sclater, 1875) 臺灣山羌
山羌
臺灣山羌
陳建宏
福山植物園山羌
臺灣山羌
黃仕傑
福山植物園山羌
公台灣山羌陰囊
臺灣山羌
陳柏豪
2019
台灣山羌-1-讚-公-仙桃
母台灣山羌進食
臺灣山羌
陳柏豪
2019
台灣山羌-2-讚-母-吃東西-清理
台灣山羌覓食
臺灣山羌
陳柏豪
2019
台灣山羌-1-讚-吃東西
公台灣山羌眼下腺
臺灣山羌
陳柏豪
2020
台灣山羌-1-讚-公-蛋蛋與眼腺
山羌
臺灣山羌
劉俊甫