Paragymnopleurus ambiguus Janssens, 1943

Paragymnopleurus ambiguus Janssens, 1943 臺灣側裸蜣螂
Paragymnopleurus ambiguus Janssens, 1943 臺灣側裸蜣螂
Paragymnopleurus ambiguus Janssens, 1943 臺灣側裸蜣螂
Paragymnopleurus ambiguus Janssens, 1943 臺灣側裸蜣螂

參與貢獻

此分類群尚無收錄資料
如您為本類群之專家或愛好者,歡迎您聯繫我們參與內容協作