Mythimna taiwana (Wileman, 1912)

Mythimna taiwana (Wileman, 1912) 臺灣秘夜蛾
Mythimna taiwana (Wileman, 1912) 臺灣秘夜蛾

綜合描述

本種展翅長約 35-41mm;觸角絲狀,頭部、胸部與腹部黃褐色;前翅寬,頂角近直角狀,翅底色黃褐色,前中線與後中線黑色波曲狀,端室斑呈小黑點,翅身縱向具有一白色粗線紋,其外緣參黑色,外緣各脈間具有小黑點斑;後翅淡褐色,向外緣漸黯淡。
創用CC條款創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW)創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW) 作者:吳士緯 資料提供 吳士緯 上次更新 2017-03-27