Viburnum plicatum var. formosanum

Viburnum plicatum var. formosanum 臺灣蝴蝶戲珠花
Viburnum plicatum var. formosanum 臺灣蝴蝶戲珠花
Viburnum plicatum var. formosanum 臺灣蝴蝶戲珠花
Viburnum plicatum var. formosanum 臺灣蝴蝶戲珠花

綜合描述

灌木;小枝密被星狀毛。葉卵狀圓形至橢圓形,短枝上者呈不等大,長4-10 cm,先端突漸尖或銳尖,基部鈍至圓,齒狀鋸齒緣,兩面被短毛,側脈6-9對;葉柄長達20 mm。花白色。果紅色。

創用CC條款創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW)創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW) 作者:劉和義、楊遠波、施炳霖、呂勝由 資料提供 臺灣維管束植物簡誌 上次更新 2013-05-26