Prosopocoilus formosanus (Miwa, 1929)

Prosopocoilus formosanus (Miwa, 1929) 雙鉤鋸鍬形蟲
Prosopocoilus formosanus (Miwa, 1929) 雙鉤鋸鍬形蟲
Prosopocoilus formosanus (Miwa, 1929) 雙鉤鋸鍬形蟲

綜合描述

中小型鍬形蟲,體色棕褐至黑褐,雄蟲19-39mm,雌蟲15-22mm。雄蟲體型修長,大顎細扁,端部呈前後分叉的雙勾狀。雌蟲體型修長,後胸腹板散生呈橙褐色細毛。
創用CC條款創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW)創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW) 作者:蔡緯毅 資料提供 蔡緯毅 上次更新 2014-12-24